Upravit stránku

KNIHY Z EDICE

 • 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách

  140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách

  Jan Piťha ve spolupráci s Fórem zdravé výživy
  Svazek II.

  Fórum zdravé výživy vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Forsapi novou knihu.

  V každém knihkupectví je složité vyhnout se publikacím o zdravé výživě a o vhodném zdravotním stylu. V těchto knihách nalezneme doslova tisíce dobrých či horších rad, co bychom měli či neměli jíst nebo dělat s našimi těly. Lze je v podstatě rozdělit na dva druhy. V prvních se autoři snaží napsat vše, co o dané problematice vědí, či si myslí, že vědí, a ohromit čtenáře svými znalostmi. Tyto knihy jsou však méně přehledné a často v nich nenajdete správné odpovědi na některé důležité otázky. Druhý typ knih je psán autory, kteří se snaží odhadnout, co by čtenáře mohlo skutečně zajímat či jaká informace by jim mohla pomoci a podřídí tomu i své psaní. Tento typ knih i autorů je nám samozřejmě mnohem sympatičtější, a to zvláště, pokud jsou jimi podávané informace v pořádku.


  "V této knize jsme se pokusili o třetí cestu. Nezatěžovali jsme se příliš usilovným přemýšlením nad tím, co by naše čtenáře mohlo zajímat a rovnou jsme použili dotazy, na které jsme v průběhu let existence Fóra zdravé výživy dle nejlepšího vědomí a svědomí odpovídali na telefonních linkách a webových stránkách (www.fzv.cz). Pouze jsme otázky a odpovědi systematicky roztřídili do několika skupin, mírně formálně upravili a opatřili na začátku krátkými úvody a komentáři. Hlavními autory knihy jsou tedy naši tazatelé, kterým jsme se snad našimi znalostmi pomohli zorientovat v problematice zdravé výživy a související problematiky (honorář si ale s jejich předpokládaným laskavým svolením ponecháme).
  Protože dialog je vždy živější než monolog a jen pomocí dialogu se čas od času lze dobrat zajímavého poznání (Sokrates?), doufáme, že i tato kniha bude spíše ukázkou živého dialogu a ne pouze nudným uváděním faktů. Rozhodnutí, zda se nám to povedlo, ponecháme na vážených, laskavých, ale jistě i kritických čtenářích."
  Za kolektiv autorů
  Jan Piťha

  80 stran, brožura

  Cena s DPH: 160 Kč


 • Potraviny - součást zdravého životního stylu

  Potraviny - součást zdravého životního stylu

  Pavel Kohout

  Výrok Hyppokrata „Tvá výživa bude Tvůj lék“ je to nejvýstižnější, co lze říci o náplni nové knihy Potraviny, součást zdravého životního stylu. Kniha pojednává nejen o samotných potravinách a nápojích (najdeme zde kapitolu o kávě, víně, pivu atd.), ale i o jednotlivých složkách výživy člověka, které mají vliv na jeho zdraví. Popisuje působení těchto látek a prozradí Vám, jak je využít ve svůj prospěch. Namátkou můžeme zmínit léčebné působení vlákniny, probiotických bakterií nebo potravinových doplňků či funkčních potravin.

  Předností knihy Potraviny, součást zdravého životního stylu je skutečnost, že autory jsou uznávaní čeští lékaři a vědci z medicínských a potravinářských oborů, nikoli šarlatáni či samozvaní specialisté na výživu.

  Editorem knihy je Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD - gastroenterolog a nutricionista; vedoucí pracovník Centra výživy a metabolické JIP Interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

  135 stran, brožura

  Cena s DPH: 179 Kč


 • Obiloviny v lidské výživě

  Obiloviny v lidské výživě

  Kolektiv autorů

  Stručné shrnutí poznatků se zvýšeným zaměřením na problematiku lepku

  Důvod proč vznikla tato studie – rešerše o obilovinách a jejich významu v lidské výživě je to, že obiloviny nejen ustoupily do pozadí, ale v USA a nyní i v Evropě v části populace přestávají těšit přízni, čemuž přispívá poměrně masivní mediální kampaň a mnohé (dez)informace na sociálních sítích. Pšenice i další obiloviny se staly předmětem útoku, který našel i své označení „battle against wheat“ (boj proti pšenici). Jeho základem, a dlužno říci že racionálním, jsou choroby a zdravotní obtíže, které proteiny endospermu některých obilovin (pšenice, žito, ječmen a zčásti i oves) označované jako lepek skutečně způsobují.

  Protože tyto choroby a narůstající výskyt některých z nich bereme velmi vážně, rozhodli jsme se zpracovat tuto přehlednou práci, shrnout poznatky zemědělců, potravinářských technologů, chemiků, lékařů a nutričních specialistů, abychom položili na pomyslný stůl základní známá fakta o této problematice. Abychom specifikovali problémy, které některé obiloviny části populace mohou způsobovat, abychom těmto lidem nabídli vhodné alternativy a také abychom všechny ostatní, kteří tvoří drtivou většinu populace, ujistili, že vyloučení pšenice a dalších obilovin jim nejenže nepřinese jakýkoli zdravotní benefit, ale v mnoha ohledech je i ochudí.

  50 stran, vázaná brožura

  Cena s DPH: 110Kč