Upravit stránku

XXIII. Sympózium o morfologii a funkci střeva

XXIII. Ročník tradičního Sympozia o morfologii a funkci střeva se bude konat 27.-29. 4. 2017 v hotelu Bezděz, Staré Splavy.

Rádi bychom za Vašeho aktivního přispění připravili atraktivní vědecký program a vytvořili všechny podmínky pro zdárný průběh akce.

Věříme, že navodí příjemnou atmosféru a že konferenční zázemí a služby hotelu Bezděz přispějí k profesionální úrovni sympozia.

Hlavními tématy XXIII. sympozia budou:

Lékařská sekce

Idiopatické střevní záněty - novinky v diagnostice a léčbě

Střevní mikrobiom, lepek a dieta u nemocí trávicího traktu

Kasuistiky - sekce nejen pro mladé lékaře

Nutriční péče v gastroenterologii.

Sesterská sekce

Léčebné a ošetřovatelské postupy v gastroenterologii

Dieta a nutriční péče u chorob trávicího traktu

Posterová sekce

Součástí programu sympozia budou přednášky v jednotlivých odborných blocích, samostatná sesterská sekce, sekce posterových sdělení a doprovodná výstava firem.

Usilujeme o to, aby se integrální součástí programu stalo úvodní vložené firemní sympozium, zaměřené na představení konkrétních produktů a léčebných postupů.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání, a těším se na Vaši účast.

Registrace jsou dne 27.4.2017 od 14. hodiny v hotelu Bezděz Staré Splavy.

 Program lékařské sekce:

Pátek 28.4.2017
(9,00 – 10,15) Kasuistiky a varia
(P. Kohout, J. Drábek)

 • J. Drábek, R. Keil, J. Charvát, J. Tvrdoň (FNM Praha): Duodenokutánní píštěl – neobvyklá komplikace tupého poranění břicha
 • P. Kohout, Z. Antoš, G. Puškárová, M. Černík (TN Praha): Buried bumper syndrom - nový způsob extrakce PEG
 • L. Horák (SZŠ Praha): Nemocný s dráždivým tračníkem v ambulanci chirurga
 • J. Drábek (FNM Praha): Pseudomembranosní esophagitis - neobvyklá příčina dysfagie
 • M.Odvodová, I.Horný (nem.Strakonice): Netradiční příčina subileozního stavu
 • Diskuse

(10,30 – 11,15) Vyšetřovací metody nejen v gastroenterologii – novinky

(P. Kocna, TBA)

 • P. Kocna, P. Szitányi, S. Kelifová, Z. Vaníčková (VFN Praha): Kvantitativní detekce hemoglobinu ve stolici u dětí s gastroenterologickými diagnózami
 • J. Kašpírková (Bioptická laboratoř Plzeň): Nové molekulárně mikrobiologické testy pro využiti v diagnostice gastrointestinálnich infekcí
 • J. Pánek, V. Hrbek, B. Pohořelá, D. Chrpová (VŠCHT Praha): Využití pokročilé DART-HRMS techniky pro hodnocení kvality tuků v dietologické praxi

(11,30 – 13,00)
IBD – otazníky spojené s fertilitou a graviditou (1)

 • D. Vetchý (Farm. Ústav Praha): Konzistence výrobních procesů biologických léků
 • V. Zbořil (FN Brno – Bohunice): Fertilita u idiopatických střevních zánětů, asistovaná reprodukce, speciální situace
 • L. Prokopová (FN Brno – Bohunice): Farmakoterapie během těhotenství
 • L. Kučerová (FN Brno – Bohunice): Farmakoterapie v laktaci

Přednášky sesterská sekce 28. 4. 2017

9:30 – 10:00
M. Crohn versus Pyoderma gangrenosum v praxi

Bc. Vladislava Vlčková, VFN Praha

10:05 – 10:35
Nutriční kazuistika pacientky se závažnými komplikacemi Crohnovy choroby

Marcela Fliegelová, VFN Praha

10:40 – 11:10
Kazuistika pacientky s Proteino - energetickým deficitem na JIP

Petra Havrlíková, VFN Praha

11:15 – 11:45
Dysfagická strava – jak ji připravujeme ve VFN

Bc. Lucie Růžičková, VFN Praha

11:50 – 12:10
Dlouhodobé cévní přístupy pro DPV a jejich komplikace

Mgr. Petra Králová, VFN Praha

12:15 – 12:45
PICO- podtlaková terapie otevřené rány

Vladimíra Rohlíková, Vsetínská nemocnice a.s.

12:50 – 13:20
Celiakie a alergie na lepek aneb za co všechno může pšenice

V. Racsaková, Gastroenterologie Roudnice nad Labem

12:50 – 13:20
Komplexní přístup k nutriční péči o parkinsoniky

V. Vodičková, Domov Sue Ryder Praha

13:25 – 14:00
Diskuze k předneseným tématům

Sobota 29. 4. 2017
Lékařská sekce

(9,00 – 10,00)
 IBD – otazníky spojené s fertilitou a graviditou (2)
(V. Zbořil, R. Sequens)

 • K. Poredská (FN Brno – Bohunice): Očkování matky s IBD a novorozenců
 • P. Kohout (TN Praha): Specifika nutriční problematiky u těhotných s IBD
 • R. Sequens ((Nem. Písek): Operační zákroky u těhotných s IBD

(10,15 – 11,00)
Sekce prof Zdeňka Mařatky
(P. Kohout, P. Kocna)

 • V. Zbořil (FN Brno – Bohunice): Mocní, nemocní, bezmocní
 • J. Beneš (VFN Praha): Alternativní léčebné metody při léčbě trávicího traktu.

(11,15 – 13,00)
Celiakie, lepek a bezlepková dieta
(Hoffmanová, P. Kohout)

 • D. Chrpová, J. Pánek (VŠCHT Praha): Obiloviny ve výživě, nutriční a technologický význam lepku
 • Iva Hoffmanová (FNKV Praha): Celiakie, úskalí bezlepkové diety
 • Pavel Kohout (TN Praha): Celiakie a těhotenství

Předešlé akce:

 • XXII. Sympózium o morfologii a funkci střeva

  XXII. Sympózium o morfologii a funkci střeva

  XXII. Ročník Sympózia o morfologii a funkci střeva se bude konat ve dnech 21.-23. 4. 2016 v hotelu Bezděz Staré Splavy.

  Témata letošního sympozia jsou:

  Sekce lékařská

  • IBD – biologická léčba
  • Diferenciální diagnostika IBD a infekčních onemocnění
  • Selhání střeva – od diagnostiky k léčbě
  • Funkční poruchy GI traktu
  • Varia

  Sekce nelékařská (zdravotní sestry a nutriční terapeutky)

  • Kasuistiky pacientů s gastroenterologickou a nutriční problematikou
  • Problematika diet a nutričních softwares

  Sponzoři

  Program

  21. 4. 2016
  Od 1400 registrace a ubytování účastníků v hotelu Bezděz.

  V 1900 uvítací kongresová večeře

  22.4.2016
  od 800 registrace účastníků. Dopoledne dne jsou od 830 do 1300 přednášky v lékařské i sesterské sekci.

  23.4.2016
  Ráno od 830 přednášky do 1400. Pak rozjezd účastníků do svých domovů.

 • XXI. Sympozium o morfologii a funkci střeva

FOTOGALERIE

lékařská sekce
lekari-prednaska
sesterská sekce
registrace
1
registrace-prodej-publikaci
detsky-koutek
detsky-koutek
uvitaci-rautova-vecere
uvitaci-vecere
2