Upravit stránku

6. český video-seminář s mezinárodní účastí

TIPY A TRIKY UROLOGICKÉ OPERATIVY 27. dubna 2018

Kongresové centrum Hotelu Černigov Hradec Králové

Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s Aesculap Akademií a společností Forsapi

pod záštitou

  • „ děkana LF UK prof. MUDr. RNDr. M. Červinky, CSc.
  • „ ředitele FN Hradec Králové prof. MUDr. V. Paličky, CSc., dr. h. c.

HLAVNÍ TÉMATA:

  • „ Tipy a triky v minimálně invazivní i otevřené operativě
  • „ Komplikace operačních výkonů a jejich řešení
  • „ Nové operační metody nebo nové technologie v operativě

Přihlášku k aktivní účasti zašlete prosím do 19.3.2018 na adresu kristyna.pilarova@forsapi.cz

ve formátu:

Název videa/prezentace, Autor/autoři, Pracoviště, Délka videa/prezentace (preferováno rozmezí 5-10 minut).

PŘIHLÁŠKA PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA KONGRESU ZDE:

https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=192687&evdate=192689

MÍSTO KONÁNÍ:

Kongresové centrum Hotelu Černigov Riegrovo nám. 1494/4, 500 02 Hradec Králové

VĚDECKÝ VÝBOR:

  • Doc. MUDr. Miloš Broďák,Ph.D.
  • Doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
  • prim. MUDr. Josef Košina
  • MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
  • MUDr. Michal Balík

REGISTRAČNÍ POPLATEK:

300 Kč Registrační poplatek obsahuje účast na přednáškách, občerstvení během celého semináře.

Registrační poplatek je splatný dle pokynů zaslaných každému přihlášenému zájemci do emailu.

Při platbách bankovním převodem ze zahraničí hradí bankovní poplatek příjemce poplatku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY:

B. Braun Medical s.r.o., Aesculap Akademie V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, Česká republika Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652 aesculap-akademie.cz@bbraun.com

Forsapi s.r.o., K Horoměřicům 1113/29, 165 00 Praha 6- Suchdol, Česká republika Tel: +420 602 372 712 kristyna.pilarova@forsapi.cz

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Akce bude zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů. On-line přihlášku k pasivní účasti naleznete na www.aesculap-akademie.cz