Upravit stránku

IV. ročník Klostridiového dne

19. 5. 2018, Olomouc, Hotel Hesperia

Registrace 9:00 – 9:45

9:45 -11:15
Předsedající: Beneš J., Kolář M.
Diagnostické možnosti vyšetření střevního mikrobiomu Slavnostní zahájení IV. ročníku Klostridiového dne

1. Mikrobiom trávicího traktu a metody jeho stanovení Kverka M., Mikrobiologický ústav AV ČR (30´)
2. Desatero správného odběru, transportu a vyšetření stolice u infekcí vyvolaných Clostridium difficile Nyč O., Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF a FN v Motole, Praha (10´)
3. Problémy s diagnostikou klostridiové kolitidy
Polívková S., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha (25´)

Přestávka 20´

11:35-12:45
Předsedající: Nyč O., Krůtová M. Dohled nad infekcemi vyvolanými Clostridium difficile

4. Jak sledovat infekce vyvolané Clostridium difficile? Nyč O., Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF a FN v Motole, Praha (10´)
5. Výsledky charakterizace českých izolátů Clostridium difficile z národního sběru 10-12/2017 Krůtová M., Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF a FN v Motole, Praha (15´)
6. Epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium difficile na Slovensku Nováková E., Ústav mikrobiologie a imunologie, JLF UK, Martin (15´)
7. Primární a sekundární prevence šíření klostridiové kolitidy v praxi – pohled infektologa Stebel R., Klinika infekčních chorob, FN Brno (15´)

12:45-13:30
Oběd

13:30-15:00
Předsedající: Polívková S., Kohout P. Prevence a léčba závažných a rekurentních forem klostridiové kolitidy

8. Léčebný paradox u infekcí vyvolaných Clostridium difficile Beneš J., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha (15´)
9. Zkušenosti s terapií rekurentních klostridiových kolitid Vojtilová L., Klinika infekčních chorob, FN Brno (20´)
10. Indikace fidaxomicinu při léčbě rekurentních forem klostridiové kolitidy Polívková S., Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha (15´)
11. Výživa u chronických průjmových onemocnění Kohout P., Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha (15´)
12. FMT_CZE - update 2018 Vejmelka J., Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha (10´)

Přestávka 20´

15:20-16:30
Předsedající: Beneš J., Nyč O. Má střevní mikrobiom vliv na naši náladu a má naše nálada vliv na střevní mikrobiom?

13. Máme kus duše i ve střevech? Höschl C., Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK, Praha (45´)

Shrnutí a závěr IV. ročníku Klostridiového dne

Pozvánkapdf654.96 KB
Přihláškadocx14.67 KB
Programpdf606.01 KB

Výše registračního poplatku:

Velmi včasná registrace: do 19. 2. 2018 – 700 Kč

Včasná registrace: do 19. 4. 2018 - 800 Kč

Pozdní registrace: do 28. 4. 2018 – 1000 Kč

Upozornění: Při odhlášení z kongresu po 28.4.2018 účtujeme stornopoplatek ve výši 100%.

Pro slovenské účastníky jsou registrační poplatky stejné pouze při platbě provedené z Tatra banky. V případě platby z jiné banky je nutné platbu navýšit o 200 CZK určených k pokrytí poplatku za příchozí transakci ze zahraničí! Děkujeme za pochopení.

Pokud se rozhodnete přicestovat v pátek před začátkem kurzu, je možné zajistit si ubytovaní přímo v hotelu Hesperia www.hotel-hesperia.cz/cz/pokoje-ubytovani/. Rezervaci lze provést na tomto emailu: hesperiahotel@gmail.com

PŘEDEŠLÉ AKCE:

 • Klostridiový den III. ročník

  III. ročník Klostridiového dne - 13. 5. 2017

  8:00 – 9:00 Registrace

  9:00 - 10:20 Předsedající: prof. Beneš J., doc. Kohout P.

  Zahájení (O. Nyč 5´)

  Budoucnost molekulární typizace Clostridium difficile (O. Nyč, M. Krůtová 10´)

  Novinky v léčbě infekcí vyvolaných Clostridium difficile (J. Beneš 15´)

  Role inhibitorů protonové pumpy u infekcí vyvolaných Clostridium difficile (P. Kohout 15´)

  Diskuze (15´)

  Přestávka (20´)

  10:20 - 11:35 Předsedající: prim. Nyč O., Mgr Krůtová M.

  Otevření bloku Laboratorní diagnostika a epidemiologie infekcí vyvolaných Clostridium difficile (O. Nyč 5´)

  Clostridium difficile infection: a clinical and laboratory diagnosis (E. Kuijper 25´)

  Testovat Clostridium difficile na citlivost k lékům volby? - Současný stav rezistence izolátů Clostridium difficile v ČR (O. Nyč 15´)

  Výsledky mikrobiologické části pilotní národní surveillance infekcí vyvolaných C. difficile (M. Krůtova (15´)

  (15´)

  11:35 - 12:15 Oběd

  12:15 - 13:50 Předsedající: MUDr. Polívková S., MUDr. Vejmelka J.

  FMT_CZE - update 2017 (J. Vejmelka 10´)

  How and when to treat Clostridium difficile infections with a fecal microbiota transplant? (E. Kuijper 30´)

  Obhajoba návrhu doporučeného postupu pro fekální bakterioterapii (J. Vejmelka 20´)

  Diskuze (20´)

  Přestávka (15´)

  13:50 - 15:30 Předsedající: prof. Beneš J., prim. Nyč O., MUDr. Polívková S.

  Použití Fekální bakterioterapie u pacientů kolonizovaných gram-negativní rezistentní mikroflórou (S. Polívková 10´)

  Využití mražené stolice pro fekální mikrobiální transplantaci – první zkušenosti (E. Šimečková 10´)

  Domácí aplikace fekálního transplantátu – kazuistika (J. Vejmelka 10´)

  Infekce vyvolané Clostridium difficile u pediatrických pacientů ve FN Brno (V. Musil 10´)

  Těžká kolitida vyvolaná ribotypem 027 - kazuistika (L. Vojtilová 10´)

  Omyly v diagnostice infekcí vyvolaných Clostridium difficile – klinické zkušenosti (S. Polívková 10´)

  Diskuze (10´)

  Jak bezpečný je náš potravinový řetězec? (J. Bardoň 30´)

   

   

  C.DIFF_2017zip23.41 MB