Upravit stránku

I. Východočeský regionální seminář 

Seminář proběhne 18.2.2019 pod záštitou Urologické kliniky FN Hradec Králové a garancí MUDr. Michala Balíka a doc.MUDr. Miloše Broďáka.

Seminář proběhne v Hradci Králové v restauraci Duran.

Program: 

  1. Úvodní slovo a novinky z výboru ČUS (30 min.) doc. MUDr. Miloš Broďák, PhD. Urologická klinika FNHK 

  1. Profylaxe krvácení při urologických výkonech (30min.)MUDr. Michal Balík  Urologická klinika FNHK 

  1. Zkušenosti s léčbou komplikovaných močových infekcí fosfomycinem (30min.) MUDr.  Miroslav Fajfr, Ph.D. Ústav klinické mikrobiologie FNHK 

  1. Současné možnosti léčby komplikovaných ran (30 min.) Mgr. Lenka Teichmanová  Urologická klinika FNHK 

  1. Použití VAC systému v urologii (30 min.)MUDr. Lukáš Holub Urologická klinika FNHK 

Srdečně zveme všechny zainteresované odborníky k účasti. 

Prof. MUDr. Miloš Broďák, PhD. , MUDr. Michal Balík  

Akce je organizována dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Účast lékařů na semináři je hodnocena 3 kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.  

Akce je registrována dle vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb 

Účast, prosím, potvrďte telefonicky – 602 372 712, nebo e-mailem (info@forsapi.cz)  k zajištění organizace.