Upravit stránku

Společnost Forsapi, s.r.o. - divize Enviprojecter organizuje a zajišťuje vzdělávání pracovníků laboratoří, konzultačních společností a státních organizací zabývajících se problematikou ochrany životního prostředí v oblasti odběru vzorků a vyhodnocování výsledků analytických zkoušek. Vzdělávání je rozděleno do úvodních kurzů, ve kterých jsou účastníci podrobně seznámeni s teorií vzorkování, s naplánováním programu zkoušení pro konkrétní účely, s přípravou plánu vzorkování, s formami dokumentace odběru vzorků a se zabezpečením kvality vzorkovacích a laboratorních prací. Pro zájemce jsou připraveny kurzy Vzorkování odpadů, jejichž obsah je schválen oddělením odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (tyto kurzy pořádáme ve spolupráci se společností UNIVERZA-SoP, s.r.o.), dále kurzy Vzorkování podzemních vod. Absolventi kurzů mohou následně získat osobní certifikát Manažera vzorkování vydávaný Českou společností pro jakost, z.s. (certifikát splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024). Kromě kurzů pořádáme samostatná školení v problematice vzorkování, která jsou věnována vybraným druhům zájmových matric a v jejich průběhu jsou ověřovány rozličné postupy vzorkování a testovány postupy laboratoří s cílem postupného sjednocování metodiky vzorkování a laboratorních prací tak, aby se zvyšovala spolehlivost výsledků pro všechny dotčené strany.


Registrační formulář na kurz

 • Registrace je možná pouze na některý z aktuálně vypsaných kurzů uvedených pod formulářem.

Plánované akce na rok 2022

NÁZEV AKCE
POZVÁNKY

Kurz vzorkování odpadů, Český ráj, 5.-7.10.2022 a 19.-21.10.2022

Rádi bychom Vás informovali o plánovaných termínech základního kurzu vzorkování odpadů na podzim 2022.

První běh kurzu se uskuteční v termínu od 5.10. do 7.10.2022.

Druhý kurz (ve stejném rozsahu) bude realizován v termínu 19.10. až 21.10.2022.

Kurz je určen zejména pro budoucí manažery vzorkování odpadů a konzultanty v životním prostředí a zahrnuje základní teoretické poznatky v problematice vzorkování, legislativní požadavky na vzorkování odpadů a je doplněn praktickými cvičeními, při kterých si účastníci teoretické poznatky procvičí. Kurz se koná v krásném prostředí Českého ráje, v Penzionu Podháj v blízkosti obce Karlovice – Sedmihorky.  

Ubytování Vám můžeme zajistit přímo v Penzionu Podháj (ubytování je spíše turistické, sice ve dvoulůžkových pokojích, ale koupelna a toaleta jsou na patře). Pokud byste preferovali komfortnější ubytování je možné rovněž využít penzióny v širším okolí – např. Penzion U Marušky (obec Radvánovice - http://www.umarusky.cz/ - cca 5 km od Penzionu Podháj, kde jsou toalety na pokoji), popř. v dalších penzionech nebo v ještě vyšší kvalitě - v hotelích (např. Hotel Štekl – Hrubá skála - https://www.hotel-stekl.cz/cz/ ), ev. v Turnově (Hotel Karel IV - http://www.hotelkareliv.cz/ , nebo Hotel Na Výšince - http://www.umarusky.cz/index.html ).

Další běhy základního kurzu vzorkování odpadů plánujeme na jaro 2023.

Bližší informace o kurzu a jeho programu nejdete na přiložené pozvánce. Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře výše. Vybraný termín uveďte do poznámky. Děkujeme.

Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Český ráj, 15.6.2022

Dovolujeme si Vás pozvat na Doškolovací seminář Manažerů vzorkování podzemních vod, který se bude konat 15.6.2022 v Českém ráji. Program je zaměřen na problematiku vzorkování pramenů, zabezpečení pramenů - vodních zdrojů, mikrobiologická stanovení v pitné a v podzemní vodě. Zahájení semináře je v Motorestu Zavadilka, Radvánovice 99 od 9 hodin, praktická část spojená s odběrem vzorků na mikrobiologická stanovení bude probíhat v krásném prostředí Českého ráje v Sedmihorkách. Těšíme se na naši účast!

Bližší informace o kurzu a jeho programu nejdete na přiložené pozvánce. Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře výše. Vybraný termín uveďte do poznámky. Děkujeme.

Pozvánka 15.6.2022pdf853.29 KB

Proběhlá školení, kurzy a semináře

 • Akce v roce 2022
  • 21/4/2022 - Kurz vzorkování podzemních vod, Praha
  • 11-13/4/2022 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
 • Akce v roce 2021
  • 20-22/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 14/10/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, České Budějovice 
  • 6-8/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 30/9/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, Hradec Králové 
  • 29/4/2021 Webinář – Kurz vzorkování podzemních vod 
 • Akce v roce 2020
  • 24/9/2020 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Káraný
  • 3 - 5/6/2020 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky
 • Akce v roce 2019
  • 2/12/2019 - Seminář "Vzorkování" (odpady a voda) pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 12/11/2019 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování asfaltů, Kladno, výstup ze semináře zde
  • 1/10/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, Ostrava Ostramo
  • 23 - 24/9/2019 - Seminář ke vzorkování pevných matric v povrchových vodách pro chemické analýzy, seminář pro pracovníky ČHMÚ a Povodí
  • 12/9/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Technická univerzita v Liberci
  • 29/4/2019 - Kurz vzorkování podzemních vod, Hotel Svornost, Praha 9 - Dolní
   Počernice
  • 24 - 26/4/2019 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky
 • Akce v roce 2018
  • 13/12/2018 - Školící seminář zaměřený na problematiku vzorkování pro potřeby ekologů Správy železniční dopravní cesty, s.p.

  • 22/11/2018- Praha, hotel Svornost- Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod  
  • 13/11/2018- Havlíčkův Brod- Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře zde
  • 7 - 14/11/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 17/10- 19/10/2018 - Sedmihorky- Kurz vzorkování odpadů
  • 2 - 3/10/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 24/05/2018 - Praha Prosek- Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů - Vzorkování recyklátů, výstup ze semináře zde
  • 22/05/2018 - Praha Dolní Počernice, hotel Svornost- Kurz vzorkování podzemních vod
  • 16/-18/05/2018 - Sedmihorky - Kurz vzorkování odpadů

   

 • Akce v roce 2017
  • 02/11/2017 - Seminář pro manažery vzorkování odpadů - ČOV ve Velkém Meziříčí 2.11. 2017, výstup ze semináře zde
  • 16/10-18/10/2017 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky 
  • 14/06/2017 - Kurz vzorkování podzemních vod
  • 06/06/2017 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 10-12/05/2017 - Základní kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2016
  • 23-29/11/2016 a 30/11/2016 - Školící a praktický seminář „vzorkování“ pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 10/11/2016 Česká Lípa - Seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 25/10/2016 Sedmihorky - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 18-20/10/2016 Otradovice - Kurz vzorkování odpadů ZRUŠENO
  • 7/10/2016 - Školení vzorkování podzemní vody pro pracovníky společnosti Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
  • 9/9/2016 Praha - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 30/7/2016 – Školící seminář – Vzorkování uhlí pro pracovníky společností General Electric Ledvice
  • 18-21/7/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 16/6/2016 Otradovice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 10-12/5/2016 Otradovice - Kurz vzorkování odpadů
  • 5/5/2016 Laguna Sojovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování sedimentů, výstup ze semináře zde
  • 4/5/2016 Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod
  • 8-11/4/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v České republice ) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
 • Akce v roce 2015
  • 7-8/12/2015 - Školící a praktický seminář „vzorkování odpadů, povrchových, odpadních a podzemních vod“ pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 28-29/10/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 20/10/2015 Jihlava - Doškolovací seminář
  • 14/10 - 16/10/2015 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 24/09/2015 Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování
  • 22/09/2015 Otradovice -Základní kurz vzorkování podzemních vod
  • 21-22/7/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 26/05/2015 Pelhřimov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 12/05/2015 Otradovice - Školení vzorkování podzemních vod
  • 08/04 - 10/04/2015 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů​​​​​​​
 • Akce v roce 2014
  • 21/10/2014 ČOV Liberec - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadůvýstup ze semináře
  • 10/06/2014 hotel Jizera Otradovice - Základní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 05/06/2014 Brno Modřice - Doškolovací seminář Manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 29/5/2014 Vysoké Mýto - Seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 29/4/2014 hotel Jizera Otradovice - Základní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 14/04/-16/04/2014 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2013
  • 18/11/2013 Sukorady - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod a hydrogeology
  • 16/-18/10/2013 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 17/09/2013 Brno - doškolovací seminář-Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře 
  • 17/05/2013 Praha- Malešice-Doškolovací seminář – Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře
  • 09/04/2013 Otradovice - Školící seminář – Vzorkování podzemní vod.
  • 25/03/2013-27/03/2013 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2012
  • 02/11/2012 Nový Bydžov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 12/09/2012 Prachovice - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 27/6/2012 Raspenava - Doškolovací seminář, vzorkování odpadů- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře
  • 13/6/-15/6/2012 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2011
  • 26/10/2011 Beroun - profesní seminář Manažerů vzorkování- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře
  • 14/10/2011 Pečky - Profesní seminář manažerů vzorkování, vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře 
  • 10/10/2011 hotel Jizera Otradovice - Školící seminář Vzorkování podzemních vod
  • 12/05/2011 Laguna Sojovice - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře 
  • 4/3/2011 Rynoltice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 16/3-18/3/2011 Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2010
  • 1/6/2010  Rynoltice- školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 23/6/2010 Leština – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 30/9/2010 Rynoltice - Vzorkování podzemních vod – školící seminář
  • 1/10/2010 na biodegradační ploše společnosti EPS s.r.o. v areálu skládky Celio a.s. Profesní seminář manažerů vzorkování odpadůvzorkování heterogenních odpadů upravených biodegradací, výstup ze semináře
  • 20/-22/10/2010 - Kurz vzorkování odpadů Rynoltice
  • 3/12/2010 Rynoltice - školící seminář Vzorkování podzemních vod
 • Akce v roce 2009
  • 16-17/4/2009 Chocerady – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 19/11/2009 Stará Lužice – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování solidifikátů, výstup ze semináře 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti