Upravit stránku

Společnost Forsapi, s.r.o. - divize Enviprojecter organizuje a zajišťuje vzdělávání pracovníků laboratoří, konzultačních společností a státních organizací zabývajících se problematikou ochrany životního prostředí v oblasti odběru vzorků a vyhodnocování výsledků analytických zkoušek. Vzdělávání je rozděleno do úvodních kurzů, ve kterých jsou účastníci podrobně seznámeni s teorií vzorkování, s naplánováním programu zkoušení pro konkrétní účely, s přípravou plánu vzorkování, s formami dokumentace odběru vzorků a se zabezpečením kvality vzorkovacích a laboratorních prací. Pro zájemce jsou připraveny kurzy Vzorkování odpadů, jejichž obsah je schválen oddělením odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (tyto kurzy pořádáme ve spolupráci se společností UNIVERZA-SoP, s.r.o.), dále kurzy Vzorkování podzemních vod. Absolventi kurzů mohou následně získat osobní certifikát Manažera vzorkování vydávaný Českou společností pro jakost, z.s. (certifikát splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024). Kromě kurzů pořádáme samostatná školení v problematice vzorkování, která jsou věnována vybraným druhům zájmových matric a v jejich průběhu jsou ověřovány rozličné postupy vzorkování a testovány postupy laboratoří s cílem postupného sjednocování metodiky vzorkování a laboratorních prací tak, aby se zvyšovala spolehlivost výsledků pro všechny dotčené strany.


Plánované akce na rok 2024

NÁZEV AKCE

Základní kurz vzorkování odpadů

POZVÁNKY

Rádi bychom Vás informovali o plánovaných termínech základního kurzu vzorkování odpadů na jaře a na podzim 2024.

První běh kurzu se uskuteční v termínu od 3.4. do 5.4.2024.

Druhý kurz (ve stejném rozsahu) bude realizován v termínu 2. až 4.10.2024.

 

Kurz je určen zejména pro budoucí manažery vzorkování odpadů a konzultanty v životním prostředí a zahrnuje základní teoretické poznatky v problematice vzorkování, legislativní požadavky na vzorkování odpadů a je doplněn praktickými cvičeními, při kterých si účastníci teoretické poznatky procvičí. Kurz se koná v krásném prostředí Českého ráje, v Penzionu Podháj v blízkosti obce Karlovice – Sedmihorky.  

 

Budeme se těšit na setkání.

 

Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře zde.

Děkujeme.

Ubytování Vám můžeme zajistit přímo v Penzionu Podháj (ubytování je spíše turistické, sice ve dvoulůžkových pokojích, ale koupelna a toaleta jsou na patře). Pokud byste preferovali komfortnější ubytování je možné rovněž využít penzióny v širším okolí – např. Penzion U Marušky (obec Radvánovice - http://www.umarusky.cz/ - cca 5 km od Penzionu Podháj, kde jsou toalety na pokoji), popř. v dalších penzionech nebo v ještě vyšší kvalitě - v hotelích (např. Hotel Štekl – Hrubá skála - https://www.hotel-stekl.cz/cz/ ), ev. v Turnově (Hotel Karel IV - http://www.hotelkareliv.cz/ , nebo Hotel Na Výšince - http://www.umarusky.cz/index.html ).

NÁZEV AKCE

Doškolovací seminář vzorkování podzemních vod – 16.4.2024, Hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice

POZVÁNKY

Rádi bychom Vás pozvali na Doškolovací seminář vzorkování podzemních vod, který pořádáme 16.4.2024 v Hotelu Svornost v Praze – Dolních Počernicích. Kurz je určen pro manažery vzorkování, vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro zájemce o získání Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod (České společnosti pro jakost). Program semináře obsahuje základní témata z problematiky vzorkování podzemních vod a slouží zájemcům o udělení Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod České společnosti pro jakost jako příprava na certifikační zkoušku.

Bližší informace o kurzu a o jeho programu najdete na přiložené pozvánce.

Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře zde.

Děkujeme.


Proběhlá školení, kurzy a semináře

 • Akce v roce 2023
  • 12/-14/4/2023, 19/-21/4/2023 Kurz vzorkování odpadů, Český ráj
  • 23/5/2023 Kurz vzorkování podzemních vod, Praha - Dolní Počernice
  • 30/5/2023 Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod - Lázně Bělohrad
  • 28/6/2023 Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů - Havlíčkův Brod
  • 15/11/2023 Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů - Hotel Svornost, Praha 9, Novozámecká 284
 • Akce v roce 2022
  • 22/11/2022 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování železničního tělesa a kolejového lože, Havlíčkův Brod
  • 11/10/2022 - Seminář manažerů vzorkování odpadů, Havlíčkův Brod, výstup ze semináře zde
  • 5-7/10/2022 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 15/6/2022 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod, Český ráj, výstup ze semináře zde
  • 21/4/2022 - Kurz vzorkování podzemních vod, Praha
  • 11-13/4/2022 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
 • Akce v roce 2021
  • 20-22/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 14/10/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, České Budějovice, výstup ze semináře zde 
  • 6-8/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 30/9/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, Hradec Královévýstup ze semináře zde 
  • 29/4/2021 Webinář – Kurz vzorkování podzemních vod 
 • Akce v roce 2020
  • 24/9/2020 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Káraný
  • 3 - 5/6/2020 - Kurz vzorkování odpadů, Sedmihorky
 • Akce v roce 2019
  • 2/12/2019 - Seminář "Vzorkování" (odpady a voda) pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 12/11/2019 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování asfaltů, Kladno, výstup ze semináře zde
  • 1/10/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, Ostrava Ostramo
  • 23 - 24/9/2019 - Seminář ke vzorkování pevných matric v povrchových vodách pro chemické analýzy, seminář pro pracovníky ČHMÚ a Povodí
  • 12/9/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Technická univerzita v Liberci
  • 29/4/2019 - Kurz vzorkování podzemních vod, Hotel Svornost, Praha 9 - Dolní
   Počernice
  • 24 - 26/4/2019 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky
 • Akce v roce 2018
  • 13/12/2018 - Školící seminář zaměřený na problematiku vzorkování pro potřeby ekologů Správy železniční dopravní cesty, s.p.

  • 22/11/2018 - Praha, hotel Svornost- Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod  
  • 13/11/2018 - Havlíčkův Brod- Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře zde
  • 7 - 14/11/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 17/10- 19/10/2018 - Sedmihorky - Kurz vzorkování odpadů
  • 2 - 3/10/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 24/05/2018 - Praha Prosek Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů - Vzorkování recyklátů, výstup ze semináře zde
  • 22/05/2018 - Praha Dolní Počernice, hotel Svornost - Kurz vzorkování podzemních vod
  • 16/-18/05/2018 - Sedmihorky - Kurz vzorkování odpadů
  • 24/04/2018 - Nový Bydžov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde

   

 • Akce v roce 2017
  • 02/11/2017 - Seminář pro manažery vzorkování odpadů - ČOV ve Velkém Meziříčí 2.11. 2017, výstup ze semináře zde
  • 16/10-18/10/2017 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky 
  • 14/06/2017 - Kurz vzorkování podzemních vod
  • 06/06/2017 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 10-12/05/2017 - Základní kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2016
  • 23-29/11/2016 a 30/11/2016 - Školící a praktický seminář „vzorkování“ pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 10/11/2016 Česká Lípa - Seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 25/10/2016 Sedmihorky - Školící seminář vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde
  • 18-20/10/2016 Otradovice Kurz vzorkování odpadů ZRUŠENO
  • 7/10/2016 - Školení vzorkování podzemní vody pro pracovníky společnosti Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
  • 9/9/2016 - Praha Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 30/7/2016 – Školící seminář – Vzorkování uhlí pro pracovníky společností General Electric Ledvice
  • 18-21/7/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 16/6/2016 - Otradovice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 10-12/5/2016 - Otradovice - Kurz vzorkování odpadů
  • 5/5/2016 Laguna Sojovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování sedimentů, výstup ze semináře zde
  • 4/5/2016 Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod
  • 8-11/4/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v České republice ) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
 • Akce v roce 2015
  • 7-8/12/2015 - Školící a praktický seminář „vzorkování odpadů, povrchových, odpadních a podzemních vod“ pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 28-29/10/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 20/10/2015 - Jihlava - Doškolovací seminář
  • 14/10 - 16/10/2015 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 24/09/2015 - Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování
  • 22/09/2015 - Otradovice -Základní kurz vzorkování podzemních vod
  • 21-22/7/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 26/05/2015 - Pelhřimov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 12/05/2015 - Otradovice - Školení vzorkování podzemních vod
  • 08/04 - 10/04/2015 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2014
  • 21/10/2014 ČOV - LiberecDoškolovací seminář manažerů vzorkování odpadůvýstup ze semináře
  • 10/06/2014 hotel - Jizera OtradoviceZákladní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 05/06/2014 - Brno Modřice - Doškolovací seminář Manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 29/5/2014 - Vysoké Mýto - Seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 29/4/2014 - hotel Jizera Otradovice - Základní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 14/04/-16/04/2014 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2013
  • 18/11/2013 - Sukorady - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod a hydrogeology
  • 16/-18/10/2013 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 17/09/2013 - Brno - doškolovací seminář-Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře 
  • 17/05/2013 - Praha- Malešice Doškolovací seminář – Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře
  • 09/04/2013 - OtradoviceŠkolící seminář – Vzorkování podzemní vod.
  • 25/03/2013-27/03/2013 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2012
  • 02/11/2012 - Nový Bydžov Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde
  • 12/09/2012 - Prachovice - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 27/6/2012 - RaspenavaDoškolovací seminář, vzorkování odpadů- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře 
  • 13/6/-15/6/2012 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2011
  • 26/10/2011 - Beroun - profesní seminář Manažerů vzorkování- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře
  • 14/10/2011 - Pečky - Profesní seminář manažerů vzorkování, vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře 
  • 10/10/2011 - hotel Jizera Otradovice - Školící seminář Vzorkování podzemních vod
  • 12/05/2011 - Laguna Sojovice - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře 
  • 4/3/2011 - Rynoltice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 16/3-18/3/2011 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2010
  • 1/6/2010 - Rynoltice - školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 23/6/2010 - Leština školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 30/9/2010 - Rynoltice - Vzorkování podzemních vod – školící seminář
  • 1/10/2010 na biodegradační ploše společnosti EPS s.r.o. v areálu skládky Celio a.s. Profesní seminář manažerů vzorkování odpadůvzorkování heterogenních odpadů upravených biodegradací, výstup ze semináře
  • 20/-22/10/2010 - Kurz vzorkování odpadů Rynoltice
  • 3/12/2010 - Rynoltice - školící seminář Vzorkování podzemních vod
 • Akce v roce 2009
  • 16-17/4/2009 - Chocerady – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 19/11/2009 - Stará Lužice – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování solidifikátů, výstup ze semináře 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti