Upravit stránku

Společnost Forsapi, s.r.o. - divize Enviprojecter organizuje a zajišťuje vzdělávání pracovníků laboratoří, konzultačních společností a státních organizací zabývajících se problematikou ochrany životního prostředí v oblasti odběru vzorků a vyhodnocování výsledků analytických zkoušek. Vzdělávání je rozděleno do úvodních kurzů, ve kterých jsou účastníci podrobně seznámeni s teorií vzorkování, s naplánováním programu zkoušení pro konkrétní účely, s přípravou plánu vzorkování, s formami dokumentace odběru vzorků a se zabezpečením kvality vzorkovacích a laboratorních prací. Pro zájemce jsou připraveny kurzy Vzorkování odpadů, jejichž obsah je schválen oddělením odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí (tyto kurzy pořádáme ve spolupráci se společností UNIVERZA-SoP, s.r.o.), dále kurzy Vzorkování podzemních vod. Absolventi kurzů mohou následně získat osobní certifikát Manažera vzorkování vydávaný Českou společností pro jakost, z.s. (certifikát splňující požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17024). Kromě kurzů pořádáme samostatná školení v problematice vzorkování, která jsou věnována vybraným druhům zájmových matric a v jejich průběhu jsou ověřovány rozličné postupy vzorkování a testovány postupy laboratoří s cílem postupného sjednocování metodiky vzorkování a laboratorních prací tak, aby se zvyšovala spolehlivost výsledků pro všechny dotčené strany.


Plánované akce na rok 2024

NÁZEV AKCE

Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod

Hotel Svornost 13.6.2024

 

POZVÁNKY

Rádi bychom Vás pozvali na doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod, který proběhne v Hotelu Svornost, v Praze 9, Novozámecká 284.

 

Seminář se uskuteční dne 13. 6. 2024.

 

Seminář je určen pro manažery vzorkování, vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro další zájemce. Program je zaměřen na organizaci a provádění údržby vodárenských a monitorovacích vrtů.

 

Budeme se těšit na setkání.

 

Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře zde.

Děkujeme.

NÁZEV AKCE

Základní kurz vzorkování odpadů

POZVÁNKY

Rádi bychom Vás informovali o plánovaném termínu základního kurzu vzorkování odpadů na podzim 2024.

 

Kurz bude realizován v termínu 2. až 4.10.2024.

 

Kurz je určen zejména pro budoucí manažery vzorkování odpadů a konzultanty v životním prostředí a zahrnuje základní teoretické poznatky v problematice vzorkování, legislativní požadavky na vzorkování odpadů a je doplněn praktickými cvičeními, při kterých si účastníci teoretické poznatky procvičí. Kurz se koná v krásném prostředí Českého ráje, v Penzionu Podháj v blízkosti obce Karlovice – Sedmihorky.  

 

Budeme se těšit na setkání.

 

Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře zde.

Děkujeme.

Ubytování Vám můžeme zajistit přímo v Penzionu Podháj (ubytování je spíše turistické, sice ve dvoulůžkových pokojích, ale koupelna a toaleta jsou na patře). Pokud byste preferovali komfortnější ubytování je možné rovněž využít penzióny v širším okolí – např. Penzion U Marušky (obec Radvánovice - http://www.umarusky.cz/ - cca 5 km od Penzionu Podháj, kde jsou toalety na pokoji), popř. v dalších penzionech nebo v ještě vyšší kvalitě - v hotelích (např. Hotel Štekl – Hrubá skála - https://www.hotel-stekl.cz/cz/ ), ev. v Turnově (Hotel Karel IV - http://www.hotelkareliv.cz/ , nebo Hotel Na Výšince - http://www.umarusky.cz/index.html ).

NÁZEV AKCE

Kurz vzorkování podzemních vod – 16.4.2024, Hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice

POZVÁNKY

Rádi bychom Vás pozvali na Kurz vzorkování podzemních vod, který pořádáme 16.4.2024 v Hotelu Svornost v Praze – Dolních Počernicích. Kurz je určen pro manažery vzorkování, vzorkaře podzemních vod, hydrogeology a pro zájemce o získání Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod (České společnosti pro jakost). Program semináře obsahuje základní témata z problematiky vzorkování podzemních vod a slouží zájemcům o udělení Certifikátu Manažer vzorkování podzemních vod České společnosti pro jakost jako příprava na certifikační zkoušku.

Bližší informace o kurzu a o jeho programu najdete na přiložené pozvánce.

Hlaste se, prosím, prostřednictvím Registračního formuláře zde.

Děkujeme.


Proběhlá školení, kurzy a semináře

 • Akce v roce 2023
  • 12/-14/4/2023, 19/-21/4/2023 Kurz vzorkování odpadů, Český ráj
  • 23/5/2023 Kurz vzorkování podzemních vod, Praha - Dolní Počernice
  • 30/5/2023 Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod - Lázně Bělohrad
  • 28/6/2023 Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů - Havlíčkův Brod
  • 15/11/2023 Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů - Hotel Svornost, Praha 9, Novozámecká 284
 • Akce v roce 2022
  • 22/11/2022 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování železničního tělesa a kolejového lože, Havlíčkův Brod
  • 11/10/2022 - Seminář manažerů vzorkování odpadů, Havlíčkův Brod, výstup ze semináře zde
  • 5-7/10/2022 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 15/6/2022 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod, Český ráj, výstup ze semináře zde
  • 21/4/2022 - Kurz vzorkování podzemních vod, Praha
  • 11-13/4/2022 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
 • Akce v roce 2021
  • 20-22/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 14/10/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, České Budějovice, výstup ze semináře zde 
  • 6-8/10/2021 - Kurz vzorkování odpadů, penzion Podháj u Sedmihorek
  • 30/9/2021 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, Hradec Královévýstup ze semináře zde 
  • 29/4/2021 Webinář – Kurz vzorkování podzemních vod 
 • Akce v roce 2020
  • 24/9/2020 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Káraný
  • 3 - 5/6/2020 - Kurz vzorkování odpadů, Sedmihorky
 • Akce v roce 2019
  • 2/12/2019 - Seminář "Vzorkování" (odpady a voda) pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 12/11/2019 - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování asfaltů, Kladno, výstup ze semináře zde
  • 1/10/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, Ostrava Ostramo
  • 23 - 24/9/2019 - Seminář ke vzorkování pevných matric v povrchových vodách pro chemické analýzy, seminář pro pracovníky ČHMÚ a Povodí
  • 12/9/2019 - Profesní seminář manažerů vzorkování podzemních vod, Technická univerzita v Liberci
  • 29/4/2019 - Kurz vzorkování podzemních vod, Hotel Svornost, Praha 9 - Dolní
   Počernice
  • 24 - 26/4/2019 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky
 • Akce v roce 2018
  • 13/12/2018 - Školící seminář zaměřený na problematiku vzorkování pro potřeby ekologů Správy železniční dopravní cesty, s.p.

  • 22/11/2018 - Praha, hotel Svornost- Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod  
  • 13/11/2018 - Havlíčkův Brod- Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře zde
  • 7 - 14/11/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 17/10- 19/10/2018 - Sedmihorky - Kurz vzorkování odpadů
  • 2 - 3/10/2018 - Školící a praktický seminář "vzorkování" pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 24/05/2018 - Praha Prosek Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů - Vzorkování recyklátů, výstup ze semináře zde
  • 22/05/2018 - Praha Dolní Počernice, hotel Svornost - Kurz vzorkování podzemních vod
  • 16/-18/05/2018 - Sedmihorky - Kurz vzorkování odpadů
  • 24/04/2018 - Nový Bydžov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde

   

 • Akce v roce 2017
  • 02/11/2017 - Seminář pro manažery vzorkování odpadů - ČOV ve Velkém Meziříčí 2.11. 2017, výstup ze semináře zde
  • 16/10-18/10/2017 - Kurz vzorkování odpadů - Sedmihorky 
  • 14/06/2017 - Kurz vzorkování podzemních vod
  • 06/06/2017 - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 10-12/05/2017 - Základní kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2016
  • 23-29/11/2016 a 30/11/2016 - Školící a praktický seminář „vzorkování“ pro inspektory České inspekce životního prostředí zaměřený na zásahy při ekologických haváriích
  • 10/11/2016 Česká Lípa - Seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 25/10/2016 Sedmihorky - Školící seminář vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde
  • 18-20/10/2016 Otradovice Kurz vzorkování odpadů ZRUŠENO
  • 7/10/2016 - Školení vzorkování podzemní vody pro pracovníky společnosti Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
  • 9/9/2016 - Praha Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 30/7/2016 – Školící seminář – Vzorkování uhlí pro pracovníky společností General Electric Ledvice
  • 18-21/7/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 16/6/2016 - Otradovice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 10-12/5/2016 - Otradovice - Kurz vzorkování odpadů
  • 5/5/2016 Laguna Sojovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování odpadů - vzorkování sedimentů, výstup ze semináře zde
  • 4/5/2016 Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod
  • 8-11/4/2016 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v České republice ) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
 • Akce v roce 2015
  • 7-8/12/2015 - Školící a praktický seminář „vzorkování odpadů, povrchových, odpadních a podzemních vod“ pro inspektory České inspekce životního prostředí
  • 28-29/10/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 20/10/2015 - Jihlava - Doškolovací seminář
  • 14/10 - 16/10/2015 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 24/09/2015 - Otradovice - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování
  • 22/09/2015 - Otradovice -Základní kurz vzorkování podzemních vod
  • 21-22/7/2015 - Česká rozvojová agentura – Školení vzorkování pro gruzínské inspektory životního prostředí v rámci projektu Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii (školení inspektorů v Gruzii) – projekt realizován společně se společností DEKONTA a.s.
  • 26/05/2015 - Pelhřimov - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 12/05/2015 - Otradovice - Školení vzorkování podzemních vod
  • 08/04 - 10/04/2015 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2014
  • 21/10/2014 ČOV - LiberecDoškolovací seminář manažerů vzorkování odpadůvýstup ze semináře
  • 10/06/2014 hotel - Jizera OtradoviceZákladní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 05/06/2014 - Brno Modřice - Doškolovací seminář Manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře
  • 29/5/2014 - Vysoké Mýto - Seminář manažerů vzorkování podzemních vod
  • 29/4/2014 - hotel Jizera Otradovice - Základní kurz vzorkování podzemních vod 
  • 14/04/-16/04/2014 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2013
  • 18/11/2013 - Sukorady - Doškolovací seminář pro manažery vzorkování podzemních vod a hydrogeology
  • 16/-18/10/2013 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
  • 17/09/2013 - Brno - doškolovací seminář-Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře 
  • 17/05/2013 - Praha- Malešice Doškolovací seminář – Vzorkování tuhých zbytků po spalování odpadů, výstup ze semináře
  • 09/04/2013 - OtradoviceŠkolící seminář – Vzorkování podzemní vod.
  • 25/03/2013-27/03/2013 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2012
  • 02/11/2012 - Nový Bydžov Doškolovací seminář manažerů vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře zde
  • 12/09/2012 - Prachovice - Doškolovací seminář manažerů vzorkování odpadů
  • 27/6/2012 - RaspenavaDoškolovací seminář, vzorkování odpadů- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře 
  • 13/6/-15/6/2012 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2011
  • 26/10/2011 - Beroun - profesní seminář Manažerů vzorkování- vzorkování stavebních materiálů, výstup ze semináře
  • 14/10/2011 - Pečky - Profesní seminář manažerů vzorkování, vzorkování podzemních vod, výstup ze semináře 
  • 10/10/2011 - hotel Jizera Otradovice - Školící seminář Vzorkování podzemních vod
  • 12/05/2011 - Laguna Sojovice - Profesní seminář manažerů vzorkování odpadů, výstup ze semináře 
  • 4/3/2011 - Rynoltice - Školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 16/3-18/3/2011 - Rynoltice - Kurz vzorkování odpadů
 • Akce v roce 2010
  • 1/6/2010 - Rynoltice - školící seminář vzorkování podzemních vod
  • 23/6/2010 - Leština školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 30/9/2010 - Rynoltice - Vzorkování podzemních vod – školící seminář
  • 1/10/2010 na biodegradační ploše společnosti EPS s.r.o. v areálu skládky Celio a.s. Profesní seminář manažerů vzorkování odpadůvzorkování heterogenních odpadů upravených biodegradací, výstup ze semináře
  • 20/-22/10/2010 - Kurz vzorkování odpadů Rynoltice
  • 3/12/2010 - Rynoltice - školící seminář Vzorkování podzemních vod
 • Akce v roce 2009
  • 16-17/4/2009 - Chocerady – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování železničních pražců, výstup ze semináře
  • 19/11/2009 - Stará Lužice – školící seminář Manažerů vzorkování odpadů - seminář vzorkování solidifikátů, výstup ze semináře 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti