Upravit stránku

PRŮZKUM GEOLOGICKÉ STAVBY A STRUKTUR

Divize ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Enviprojecter nabízí službu geofyzikální průzkum. Použití geofyzikálních metod umožňuje v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie, v životním prostředí, ve stavebnictví apod. upřesnit poznání o geologické stavbě, o geologických strukturách, o skladbě prostředí a jeho rozložení podle měnících se fyzikálních vlastností. Tím pomáhá řešitelům (geologům, ekologům, projektantům ve stavebnictví, v životním prostředí, geotechnikům atd.) zdokonalit znalosti o zkoumaném prostředí, které jsou většinou založeny na bodových informacích (vrtech, výkopech, sondáži), a umožňují přijmout spolehlivější podklady pro další rozhodování.

Za základ jsme zvolili použití geoelektrických metod, které využívají změn měrného odporu prostředí (skrývka, porušené a neporušené horniny, zlomové struktury, ztracené výkopy apod.) k identifikaci a vymapování těchto struktur, upřesnění jejich polohy, rozměrů.

Kromě klasických metod odporového profilování (s různými typy uspořádání –Wennerovo, Schlumbergerovo uspořádání, dipólové uspořádání), které slouží k rychlé identifikaci hranic těles s odlišnou vodivostí (např. vodivých struktur tektonických poruch, na které se vážou zvodnělé polohy vhodné pro zřízení vodního zdroje) a metod odporového sondování (vertikální elektrické sondování) využíváme jako hlavní metodu multielektrodovou odporovou metodu (tzv. odporovou tomografii).

Interpretace měření multielektrodové metody pomocí softwarové kalkulace inverzního modelu přímo poskytuje vymapování struktur lišících se měrnými odpory, které odpovídají horninovému prostředí s odlišnými fyzikálními vlastnostmi.

Vyhledání zdrojů pitné vody
Vyhledání zdrojů pitné vody

Vyhledávání pohřbených stavebních konstrukcí

Vyhledávání pohřbených stavebních konstrukcí

Využití geofyzikálních metod

  • Rychlé prozkoumání velkých ploch k identifikaci a vymapování těles s odlišnými fyzikálními vlastnostmi (odlišení porušených a neporušených hornin, upřesnění geologické stavby území – petrologického složení, vyhledání „ztracených“ stavebních konstrukcí – výkopy, sklepy, nádrže apod.
  • K vyhledání hydrogeologických struktur pro vybudování zdrojů pitné vody, k ochraně vodních zdrojů.
  • Průsaky hrází, úniky znečištění ze skládek a z průmyslových zdrojů.
  • Průzkum pro stavební účely (vyhledání hloubky skalního podloží, definování těžitelnosti hornin).
Kromě návrhu a provedení geofyzikálních měření vám nabízíme konzultaci v problematice použití geofyzikálních měření pro konkrétní účely a provedení testu vhodnosti.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti