Upravit stránku

RNDr. Petr Kohout

Jednatel společnosti Forsapi s.r.o., odpovědný za činnost ekologické sekce společnosti. Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, členem profesních asociací (ČAH, ČAG), lektorem České společnosti pro jakost, spoluautorem metodických pokynů Ministerstva životního prostředí v problematice metod vzorkování a autorem řady odborných článků týkajících se metod hodnocení složek životního prostředí.
RNDr. Petr Kohout je expertem s více než 20letými zkušenostmi v projektování, řízení a vyhodnocování projektů zaměřených na monitorování složek životního prostředí. Svoji profesionální dráhu zahájil v roce 1988 ve společnosti Geoindustria, největší geologické společnosti v bývalém Československu, kde byl odpovědným za geofyzikální průzkum. Od roku 1992 se věnuje problematice řešení ekologických zátěží, projektům souvisejícím s monitorováním složek životního prostředí a projektům zaměřeným na kontrolu a ochranu hygienických podmínek při pracovních procesech. Ve společnostech KAP spol. s r.o. (dnes společnost AECOM CR s.r.o.) a poté ve společnosti Ecochem a.s. (od 1.9.2006 společnost ALS Czech Republic spol. s r.o.) odpovídal za řízení a technické řešení projektů hodnotících složky životního prostředí (podzemní voda, horninové prostředí, ovzduší, pracovní podmínky).

V roce 2005 spoluzaložil společnost Forsapi s.r.o., v níž je odpovědný za projektování, řízení a koordinaci při řešení projektů v oblasti ochrany životního prostředí, vnitřního a pracovního hygieny.

Podílí se na zakázkách spojených s projektováním, prováděním a hodnocením monitorování stavu složek životního prostředí. Pro své partnery zajišťuje hodnocení monitoringu jakosti podzemních vod skládek odpadů, je odpovědný za koordinaci prací mezinárodního projektu Management of Groundwater in Industrially Contaminated Areas (MAGIC), Focus on Key Sources of Environmental Risks (FOKS), Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas (AMIIGA) apod. V letech 2006 a 2007 se účastnil jako specialista na problematiku monitoringu podzemních vod posouzení monitorovací sítě při sledování dopadů zatápění uhelných dolů na území bývalého dolu Siersza (Polsko) v rámci projektu WaterNorm (program Marie Curie).


Ing. Milena Veverková

Absolventka VŠCHT Praha, obor silikáty. Dlouhodobě se zabývala nakládáním s odpady a ochranou životního prostředí v rámci pedagogické činnosti, projektové činnosti, soudního znalectví a přímou a expertní působností v ústředních orgánech státní správy odpadového hospodářství. V současné době působí v poradenské firmě UNIVERZA-SoP, s.r.o. Praha.


Ing. Pavel Bernáth

Ing. Pavel Bernáth se více než 25 let zabývá oblastí monitorování životního prostředí. Svoji profesionální kariéru zahájil ve Výzkumném ústavu rybářském ve Vodňanech, pracoviště pro tekoucí vody a nádrže, Dol u Libčic nad Vltavou. V této době se i v rámci svého koníčka – rybaření, začal věnovat čistotě vod. Po přestěhování na Liberecko v roce 1984 se krátkou dobu seznamoval profesně mimo jiné i s problematikou čištění odpadních vod ve strojírenském podniku, ze kterého přešel do vodohospodářské laboratoře Severočeských vodovodů a kanalizací OZ 05 Liberec. Zde začal spolupracovat se státní správou v oblasti kontroly kvality vod a později i odpadů. Po třech letech odešel do laboratoří Okresní hygienické stanice v Liberci, kde měl na starost hygienické laboratoře. V roce 1994 se podílel na založení první pobočky sdružení Ecochem v Liberci. Zde působil ve funkci vedoucího oddělení vzorkování a konzultací až do roku 2001. Kromě sledování kvality vod se zde věnoval i problematice odpadového hospodářství (pověřená osoba pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). Od konce roku 2001 fungoval převážně jako OSVČ. Specializuje se na vzorkování odpadních vod, odpadů a činností souvisejících. Pracoval jako externí posuzovatel střediska vodohospodářských laboratoří při VÚV T.G. Masaryka ASLAB a později ČIA. Několik let pracoval jako koordinátor zkoušení způsobilosti laboratoří ve společnosti CSlab spol. s r.o. a krátkou dobu ve společnosti FLOW GROUP s.r.o. Po sbírání zkušeností ve státní správě na Státním fondu životního prostředí a České inspekci životního prostředí dnes zastává funkci ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Ing. Pavel Bernáth je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, lektorem České společnosti pro jakost, o.p.s. spoluautorem metodických pokynů Ministerstva životního prostředí v problematice metod vzorkování a autorem odborných článků zabývajících se vzorkováním odpadních vod.


Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti