Upravit stránku
Společnost Forsapi, s.r.o. - divize Eviprojecter se podílela na mnoha projektech ochrany životního prostředí ve spolupráci s českými i zahraničními institucemi a společnostmi.
 • Management of Groundwater in Industrially Contaminated Areas (MAGIC)

  Management of Groundwater in Industrially Contaminated Areas (MAGIC) – projekt EU CADSES INTERREG IIIB – www.magic-cadses.com

  Základní myšlenkou projektu MAGIC je optimalizovat vodoprávní řízení při řešení rozsáhlých znečištění podzemních vod a přispět k obnově kontaminovaných území a k ochraně vodních zdrojů:

  • Vypracováním pokynů pro praktické použití Koncepce etapového postupu řešení nápravy znečištění podzemní vody na rozsáhlých územích (koncepce MAGIC).

  • Rozvojem emisně orientovaného přístupu při průzkumech a hodnocení znečištění podzemní vody pomocí metody integrálních čerpacích testů (IPT), rozpracované v rámci 5. rámcového programu – Projektu INCORE.
  • Ověřením inovačního postupu MAGIC na 4 pilotních lokalitách – Vítkovice Ostrava (Česká republika), Olsztyn (Polsko), Trachy (Polsko), Stuttgart (Německo).
  • Rozšiřováním koncepce MAGIC v oblasti zemí střední, jižní a jihovýchodní Evropy (region CADSES) se zaměřením na trvalé a systematické zlepšování kvality podzemních vod.

  Projekt je součástí programu INTERREG IIIB CADSES a je podporován z finančních zdrojů Evropské Unie. 

  Společnost Forsapi s.r.o., divize Enviprojecter jako subdodavatel českého partnera projektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zajišťuje koordinaci postupu prací.

 • WaterNorm – Program Marie Curie (6.rámcový program)

  WaterNorm – Program Marie Curie (6.rámcový program) – řešení monitoringu podzemních vod s ohledem na poškození zdrojů pitné vody při zatápění dolů (Siersza Polsko)

   
  V souvislosti s ukončením hornické činnosti a s likvidací Dolu na těžbu černého uhlí Siersza I (Polsko, malopolské a slezské vojvodství, území měst - Trzebinia, Jaworzno a Chrzanów) byla ukončena činnost čerpacího systému odvodnění dolů a bylo zahájeno zatápění dolů.
   
  Monitoringem vlivu zatápění dolu „Siersza” na životní prostředí, související se změnami vodního režimu v oblasti, a rovněž zabezpečení odpovídajících kroků v souvislosti se vznikem škod, verifikace tempa postupu zatápění dolu, včetně provádění komplexní analýzy a výzkumu dopadu zatápění po vyplnění deprese, byla prověřena společnost Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
   
  Ve spolupráci s Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) v Katowicích podílela se divize Enviprojecter na řešení monitoringu podzemních vod s ohledem na poškození zdrojů pitné vody při zatápění dolů.
   

  Projekt byl řešen v rámci 6. rámcového programu EU (Programu Marie Curie).


 • Focus on Key Sources of Environmental Risks (FOKS)

  Focus on Key Sources of Environmental Risks (FOKS) – projekt EU CENTRAL EUROPE (2008 – 2011) - www.projectfoks.eu

  Projekt FOKS, zkratka anglického Focus on Key Sources of Environmental Risks, byl schválen v rámci programu Central Europe - priority 3 „Using our Environment Responsibly“. Projekt je realizován od listopadu roku 2008, konec se předpokládá v říjnu roku 2011.
  Smyslem projektu je soustředit hlavní úsilí nápravných opatření v ekologicky zatížených aglomeracích na „klíčové“ zdroje znečištění.

  Mezi hlavní cíle a plánované aktivity patří:

  •   demonstrace a aplikace inovativních metod a postupů komplexního vodoprávního řízení na znehodnocených územích (znečištěné plochy, brownfieldy)
  •   definování priorit nápravných opatření na klíčových zdrojích znečištění podzemní vody a horninového prostředí
  •   realizace průzkumných činností a definování koncepce sanačních prací na pilotních lokalitách
  •   upřesnění limitů EU Direktivy pro podzemní vodu na znečištěných územích a v brownfieldech

  Na projektu se podílí 7 hlavních partnerů z Polska, Německa, Itálie a České Republiky:

  • Centralní hornický ústav, Katowice - vedoucí partner
  • Ústav ekologie na průmyslových územích Katowice
  • Úřad Města Jaworzno
  • Magistrát Města Stuttgart
  • Magistrát Města Milan
  • Úřad Provincie Treviso
  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


  Společnost Forsapi s.r.o., divize Enviprojecter jako subdodavatel českého partnera projektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zajišťuje koordinaci postupu prací.


 • Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže v rafinérii SC PETROM Ploiesti Rumunsko

  Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže v rafinérii SC PETROM Ploiesti Rumunsko (2008 – 2009)

  Divize Enviprojecter zajišťovala pro konzultační a sanační společnost Earth Tech CR s.r.o. hygienický monitoring v průběhu odstraňování sludgeových kalů z čištění průmyslových odpadních vod v rafinérii SC PETROM v Ploiesti (Rumunsko). Předmětem hygienického monitoringu byl dohled na zajištěním bezpečných pracovních podmínek na pracovišti a v obyvatel v sousední obci Brazi. Měření hygieny práce a imisní monitoring se uskutečnil celkem v 5 samostatných etapách v letech 2008 – 2009. Měření bylo prováděno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

   

   


 • Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže ARPECHIM Pitesti Rumunsko

  Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže ARPECHIM Pitesti Rumunsko (2010 – 2011)

  Společnost AECOM CR s.r.o. zajišťuje sanační práce při odstraňování ropné kontaminace sedimentů v Dambrovických jezerech znečištěných rezidui z čištění průmyslových odpadních vod z rafinérie ARPECHIM Pitesti v Rumunsku. Divize Enviprojecter provádí v průběhu sanace znečištění hygienický monitoring pracovních podmínek na pracovišti a imisní zátěže ovzduší v přilehlé obci Suseni. Měření bylo prováděno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

  Návrhy, řízení a vyhodnocení monitorování kvality podzemních vod.
  Divize Enviprojecter zajišťuje jako subdodavatel koordinaci, řízení a vyhodnocení monitoringu kvality podzemních povrchových a průsakových vod v okolí skládek.

   


 • Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže Skládka Pozďátky

  Zajištění hygienického monitoringu v průběhu odstraňování staré ekologické zátěže Skládka Pozďátky (2010 – 2012)

  Divize Enviprojecter v letech 2010 až 2011 zajišťovala pro společnosti Celio a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství hygienický monitoring pracovníků v průběhu odstraňování nebezpečných odpadů v rámci projektu Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách (Kraj Vysočina). Skládka Pozďátky byla uvedena do provozu v roce 1995 a na skládku bylo uloženo celkem 24 173,9 t odpadů,  z toho je 9 844,5 t odpadní zelené skalice z výroby titanové běloby uložené zde v roce 1996 v rámci likvidace staré ekologické zátěže společnosti Precheza a. s. Přerov. Roku 1996 byly zjištěny silně kyselé průsaky z tělesa skládky. Znečištěné, silně kyselé průsakové vody ohrožovaly životní prostředí, proto bylo rozhodnuto o úplném vymístění uložených odpadů s následnou likvidací stavebních objektů skládky a sanací dotčeného území Předmětem hygienického monitoringu byl dohled nad zajištěním bezpečných pracovních podmínek na pracovišti.


 • Zpracování analýzy rizika a sanace ekologické zátěže chlorovanými alifatickými uhlovodíky v závodu Libáň

  Zpracování analýzy rizika a sanace ekologické zátěže chlorovanými alifatickými uhlovodíky v závodu Libáň společnosti MAGNA Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. (2011 – 2018) 

  Společnost Forsapi ve spolupráci s RNDr. Lubošem Soukupem (Hydrogeologie RNDr. Soukup) provedla v roce 2011 průzkumné práce za účelem zpracování analýzy rizika ekologické zátěže – znečištění podzemních vod a horninového prostředí chlorovanými uhlovodíky v areálu společnosti MAGNA Exteriors&Interiors (Bohemia) s.r.o. v závodě v Libáni. Ze závěrů analýzy rizika vyplynul požadavek provést nápravná opatření – odstranění znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky. Nápravná opatření jsou firmou Forsapi s.r.o. realizována od roku 2012 a jejich ukončení je plánováno v roce 2018. Při odstraňování kontaminace z podzemní vody je uplatňována metoda biologicky podpořené reduktivní dehalogenace (BRD).

  Zpracování analýzy rizika a sanace ekologické zátěže chlorovanými alifatickými uhlovodíky

 • Ministerstvo životního prostředí ČR – Hradčany – sanace po Sovětské armádě – Likvidace vrtů

  Ministerstvo životního prostředí ČR – Hradčany – sanace po Sovětské armádě – Likvidace vrtů (2014)

  Po ukončení sanace podzemních vod v bývalém vojenském prostoru Hradčany (Liberecký kraj) zajistila společnost Forsapi likvidaci 59 sanačních a monitorovacích vrtů pro Ministerstvo životního prostředí Č v rámci veřejné zakázky Hradčany – sanace po Sovětské armádě – Likvidace vrtů. Postup při likvidaci vrtů respektoval technologický postup uvedený v „Projektu likvidace hydrogeologických vrtů v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany“ a byl realizován v následujících krocích:

  1.         Zasypání zapaženého stvolu vrtu hygienicky nezávadným pískem ode dna vrtu do 1m nad úroveň hladiny podzemní vod

  2.         Nad pískovým zásypem byl interval 1-3 m nad hladinou podzemní vody utěsněn bentonitem

  3.         Po vyzrání bentonitového těsnění rozrušení a odstranění betonového soklu vrtu

  4.         Odstranění ocelové chráničky

  5.         Odkopání zeminy u stvolu vrtu do hloubky 1,0 m

  6.         Ocelová či PVC pažnice bude po odkopání uříznuta v hloubce 0,7 m.

  Práce byly provedeny na podzim roku 2014 ve spolupráci se společností SEPA s.r.o. a  RNDr. Lubošem Soukupem (Hydrogeologie RNDr. Soukup)

  Likvidace vrtů
  Likvidace vrtů po sovětské armádě

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti